UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2011

sps_02_2009.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  Dobiáš, Daniel: Politická teória K. R. Poppera - aktuálne perspektívy jednej "plavby" do prístavu otvorená spoločnosť na vlnách demokracie
 16  Švihlíková, Ilona: Řešení krize a převod do krize dluhové
 37  Vrábel, Ferdinand: Oslavy DAI v roku 1937 a snahy o využívanie národnostných menšín v ČSR Nemeckom a Maďarskom na politické ciele
 54  Sorby, Karol: Libanonská občianska vojna, 1975 - 1976
   ARCHÍV, DOKUMENTY, SVEDECTVÁ, REFLEXIE
 67  Poláčková, Zuzana: Sčítanie ľudu z roku 1931 v I. ČSR - analýza pojmu národ, národnosť a materinská reč
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 94  Laluha, Ivan: Peter Dinuš, Vyrovnávanie sa s minulosťou? (Bratislava : VEDA 2010)
 96  Macho, Marián: Marcela Gbúrová, Politika v jazyku, jazyk v politike. Politologicko-historická analýza novely jazykového zákona (Bratislava : Kubko Goral, 2009)
 98  Dinuš, Peter: David Schweickart, Po kapitalizme. Ekonomická demokracia (Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010)
 101  Drozdík, Ladislav: Karol R. Sorby, Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ (Bratislava : Slovak Academic Press, 2010)
   INFORMÁCIE
 104
 Dinuš, Peter: Systémové alternatívy kapitalizmu, informácia o medzinárodnom vedeckom sympóziu uskutočnenom v Bratislave 29. 4. 2011

Studia Politica Slovaca Volume 4, 2011, No. 1