UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2012

sps_01_2012.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  GBÚROVÁ, Marcela: Politický realizmus Jána Mallého alebo pokus o politiku "možného"
 26  ŠVECOVÁ, Natália: Financovanie a kontrola financovania politických strán: možnosti a perspektívy
 39  TAKÁČ, Peter: Žižekova kritika liberálnej demokracie
 49  MACHÁČEK, Ladislav: Európska únia v postojoch a názoroch mladých ľudí na Slovensku
 69  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van: The bewilderment of a Scottish historian: R. W. Seton-Watson and the Hungarian minority in Slovakia, 1918 - 1923
 81  SORBY, Karol: Snaha Sýrie získať postavenie regionálnej mocnosti na Blízkom východe 1970 - 1976
   PERSONÁLIE
 94  DANIŠ, Vladimír: R. W. Seton-Watson, historik, politológ, obranca práv Slovákov
   DISKUSIA
 108  BLAHA, Ľuboš: Obrana liberalizmu alebo niekoľko poznámok ku kritickej teórii uznania Marka Hrubca
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 123  KRNO, Svetozár: Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera
 124  DINUŠOVÁ, Dominika: Polák, M.: Hlavou proti vetru
 126  GARBARČÍK, Peter: Hrubec, M.: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky
 128  SLOBODNÍKOVÁ, Marcela: Krno, S.: Balkán (Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom)
 120  ŠTULLER, Martin: Friedman, G.: Nasledujúce desaťročie. Kde sme ... a kam sa uberáme
 133  MONČEKOVÁ, Andrea: Němec, J. a kol.: Komparace politických systémů. Politické systémy Latinské Ameriky
   INFORMÁCIE
 137
 DUNAJ, Ľubomír - HOHOŠ, Ladislav: Re-thinking Marx
 146  ONUFRÁK, Alexander - GOJDIČ, Pavol: Prvý ročník vedeckej konferencie politológov z Košíc
   PRÍLOHA
 149  ČÁKY, Milan: Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území Slovenov (do roku 868)

Studia Politica Slovaca Volume 5, 2012, No. 1