UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2014

sps_01_2014.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  PLÁVKOVÁ, Oľga: Demokratizačný proces na Slovensku po roku 1989 v očakávaniach verejnosti
 21  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van: Montenegro`s Gulf of Kotor as a historical border region: Political rivalry, cultural competition, and local co-existence in a long-term perspective
 43  DANIŠ, Vladimír: Robert Wiliam Seton-Watson a začiatky projektu The New Europe
 66  VRÁBEL, Ferdinand: Vojna a politika. Prípadová štúdia na príklade čs. legionárov v Rusku (Nové ruské pohľady a hodnotenia)
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 77
 DROZDÍK, Ladislav: Sorby, K. R.: Arabský východ (1918 - 1945)
 79  KOSSUTHOVÁ, Veronika: Krejčí, O.: Lidská práva
 83  PROFANT, Tomáš: Laclau, E.: Emancipace a radikální demokracie
 87  ŠVECOVÁ, Natália: Krno, S.: Politické strany štátov strednej Európy
   INFORMÁCIE
 91  FRIČ, Michal: Konferencia o teoretických a praktických otázkach prekonania kapitalizmu
 95  SOKOLOVÁ, Milena: Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska. Vedecká konferencia

Studia Politica Slovaca Volume 7, 2014, No. 1