UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2015


OBSAHsps_01_2015.jpg

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van: Social democracy and the Hungarian minority in Slovakia 1918 - 1921
 16  LYSOŇKOVÁ, Michala: Depolitizace agónu: Antagonismus, agón a Schmittovo chápání politična
 31  ŠTEFANČÍK, Radoslav: Emigrácia z Československa v období studenej vojny v modeli push a pull faktorov
 49  SIAMIONAVA, Antanina: Images of and assciations with Russians, Ukrainians and Belarusians shared by the young generation of Slovaks
 62   FERENCEI, Lucia: Občianska neposlušnosť a demokracia
   PERSONÁLIE
 73  DINUŠOVÁ, Dominika: José Carlos Mariátegui
 93  PERNÝ, Lukáš: Stále aktuálny vizionár Antonio Gramsci
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 106
 ŠKVRNDA, František: Sztumski, J.: Elity ich miejsce i rola w spoleczeństwie / Elity, ich miesto a rola v spoločnosti
 109  AUGUSTÍN, Michael: Blaha, Ľ. a kol.: Európsky sociálny model - čo ďalej?
 113  DUNAJ, Ľubomír: Višňovský, E. (ed.) Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty
 117  VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský?
 121  DANIŠ, Vladimír: Kocourek, M. (ed.): Volá Londýn. Historie českého a slovenského vysílání BBC (1939 - 2006)
 130  RUSIŇÁK, Peter: Pajtinka, E.: Slovník diplomacie
   INFORMÁCIE
 132  VRÁBEL, Ferdinand: Takmer zabudnutá vojna

Studia Politica Slovaca Volume 8, 2015, No. 1