UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2016

OBSAHsps_01_2016.jpg

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  NECHAYEVA, Elena - TOKAR, Petro - ONUCHKO, Marina - RUBAN, Svyatislav: Ukrainian diaspora in Kazakhstan
 16  MEZEIOVÁ, Gabriela - MALDINI, Pero: Vývoj participatívnej demokracie: Komunitné organizovanie v postkomunistickom kontexte
 31  POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van: The dwarf and the giant: Montenegrin-Russian relations and Montenegro`s 'cult of Russia', c. 1700 - 2015
   PERSONÁLIE
 56  DINUŠOVÁ, Dominika: Héctor Pablo Agosti
   DISKUSIA
 81
 VOPAT, Zdeněk: Vývoj lidských práv a jejich inklusivita od 18. století po současnost
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 89  DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied
 97  VALKOVIČOVÁ, Veronika: Dufek, P. - Smekal, H. et. al.: Lidská práva v mezinárodní politice
 100  HOHOŠ, Ladislav: Morris, I.: Why the West Rules - For Now. The patterns of history and what they reveal about the future
 102  TAKÁČ, Peter: Kužel, P.: Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět
 107  ČEMEZ, Alexander: Vencálek, J.: Teória fraktálnej demokracie
   INFORMÁCIE
 110  BZDILOVÁ, Renáta - BARDOVIČ, Jakub: Kam kráčaš demokracia? V. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v dňoch 26. - 27. 11. 2015
   PRÍLOHA
 113  KRNO, Svetozár: Východ a Západ

Studia Politica Slovaca Volume 9, 2016, No. 1