UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2018

OBSAH
sps_01_2018.jpg
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  LYSÝ, Jozef: Nesubstančná ontológia v konflikte civilizácií
 20  DUIN, Pieter C. van: `Political life is dying out`: Rosa Luxemburg`s critique of Bolshevism and the Bolshevik revolution
 35  DOBIAŠ, Daniel - DOBIAŠOVÁ, Soňa: O (ne)produktívnosti dichotómií v evolúcii liberálnej demokracie prie hľadaní lepšieho človeka a sveta
 47  COIMBRA, Marta: The politics of pension reform in Eastern European countires: the Slovak example
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 65  MICHELKO, Roman: Pekník, M. a kol.: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989
 68  KOČIŠOVÁ, Zuzana: Štefančík, R. - Dulebová, I.: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti
   INFORMÁCIE
 71  SIVIČEKOVÁ, Jana: Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov: Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita

Studia Politica Slovaca Volume 11, 2018, No. 1