UPSAV

Studia Politica Slovaca - 1/2019

OBSAH
sps_01_2019.jpg
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  SORBY, Karol: Jeseň 1958: zápas o politickú orientáciu Irackej republiky
 19  RŮŽIČKOVÁ, Barbora: Konceptualizace rozvoje a změna institucionální struktury OSN v kontextu Agendy 2030 udržitelného rozvoje
 34  JUZA, Peter: Stredná Ázia a Čína - problémy politiky, bezpečnosti a možné geopolitické dôsledky
 56  LI, Jijang: Príležitosti a výzvy čínsko-slovenskej hospodárskej a obchodnej spolupráce v rámci spolupráce 16 + 1 a iniciatívy "Pásmo a cesta"
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 72  HLAVATÁ, Lucia: Snyder, T.: O tyranii. Dvadsať ponaučení z 20. storočia
 76  VIŠŇOVSKÝ, Emil: Londák, M. - Michálek, S. a kol.: Dubček
   INFORMÁCIE
 79  KMEŤ, Norbert: Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

Studia Politica Slovaca Volume 12, 2019, No. 1