UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2011

sps_02_2011.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 3  ZADOROŽŇUK, Ella, G.: Vybrané aspekty sociálnodemokratického diskurzu na
Slovensku na prelome 20. a 21. storočia
 16  STRYAPKO, Ivan: Developmental tendencies of the right-wing radicalism in Ukraine
 35  KRPALA, Karol: Ideológia ako symbolický alebo ako významový systém? Reflexia Geertzovho poňatia ideológie ako kultúrneho systému
 50  ŠMIHULA, Daniel: Long waves of technological innovations
 69  PODGORNÝ, Pavel: Česko-Slovensko a konec Malé dohody. K vývoji vztahů mezi Mnichovem a 15. březnem 1939
   PERSONÁLIE
 85  MUSIL, Miroslav: Štefan Osuský – priekopník Spoločnosti národov a zjednotenej Európy
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 97  ČÁKY, Milan: Miroslav Pekník a kol.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista
 100  DROZDÍK, Ladislav: Karol R. Sorby a Karol Sorby, ml.: Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990)
 101  SEKERÁK, Marián: Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů
   INFORMÁCIE
 103
 PETROVIČOVÁ, Eleonóra: Osobnosti slovenskej politiky – Vavro Šrobár. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu

Studia Politica Slovaca Volume 4, 2011, No. 2