UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2013

sps_02_2013.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  MALDINI, Pero: The Nation-State and Global Surroundings: The Issue of Sovereignty
 24  MACHÁČEK, Ladislav: Otvorenosť občanov pravicovému extrémizmu: česko-slovenské komparácie
 40  KREJČÍ, Oskar: Geopolitické osy Ruska
 53  DANIŠ, Vladimír: K otázke vzťahu mýtu a histórie
 64  HEREC, Ondrej: Náčrt ku vnímaniu príťažlivosti politiky
   PERSONÁLIE
 81  KÁZMEROVÁ, Ľubica: Anton Štefánek - nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt profilu osobnosti
   DISKUSIA
 90  ČERNÁ, Karolína: Metodologickým pohledem kritické teorie globální nespravedlnosti: Ke knize Marka Hrubce
 94  TAKÁČ, Peter: Splnené sny traumatizovanej ľavice
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 101
 HOHOŠ, Ladislav: Buden, B.: Konec postkomunismu. Od společnosti bez naděje k naději bez společnosti.
 103  DINUŠ, Peter: Harvey, D.: Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi?
 105  SEKERÁK, Marián: Rovenský, J. a kol.: Krize a politické křižovatky. Rozhovory s českými politickými teoretiky
 106  VOPAT, Zdeněk, Martinez, J.: The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law
   INFORMÁCIE
 108  KMEŤ, Norbert: Za Jozefom Kissom

Studia Politica Slovaca Volume 6, 2013, No. 2