UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2014

sps_02_2014.jpg
OBSAH

   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  SORBY, Karol: Diplomacia postupných krokov: egyptsko-izraelské dohody o odpútaní síl
 20  KRPALA, Karol: Oficiálna interpretácia epochy socializmu na Slovensku. Platí tu uzákonená ideologická doktrína?
 35  SIVČEKOVÁ, Jana: Rané obdobie politického myslenia Andreja Siráckeho - vstup do problematiky
 51  DANIŠ, Vladimír - JEŽÍK, Ján: Political transfers between Great Britain and Austria-Hungary before the First World War and national question - draft
   DISKUSIA
 62  HRUBEC, Marek: Ke kritické teorii globálních interakcí: zneuznání potřeb
 77  SOLÍK, Martin: Kritická teória spoločnosti a problém globálneho uznania
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 85
 SŤAHEL, Richard: Finley, M. I.: Antická a moderná demokracia
 88  TIMURA, Viktor: Ivanička, K. a kol.: Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska
 92  AUGUSTÍN, Michael: Drulák, P.: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi
 94  VOPAT, Zdeněk: Havránek, V. - Lánský, O. (eds.): Postkoloniální myšlení IV.
 96  MIŠÍK, Matúš: Smolík, J.: Úvod do studia mezinárodních vztahů
 98  ŠTULLER, Martin: Krno, S.: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ)
   INFORMÁCIE
 101  FRIČ, Michal: Dve tváre pokroku. Relokalizácia verzus redukcia pracovných miest
 107  DRÄFFINGEROVÁ, Mária: Európska mládežnícka politika - výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ
 109  KRNO, Svetozár: Odišiel docent Ivan Dubnička
 113  TIMURA, Viktor: Za Kolomanom Ivaničkom
 115  JABLONICKÝ, Tomáš: Doplnenie ohlasov na život a dielo Dr. Jozefa Jablinického

Studia Politica Slovaca Volume 7, 2014, No. 2