UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2018

OBSAH
sps_02_2018.jpg
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  KMEŤ, Norbert: Úsilie o humanizáciu človeka a občana
 20  BÁTORA, Jozef: Kritický inštitucionalizmus Miroslava Kusého a základy slovenskej politológie
 32  DALBERG, Dirk Mathias: Materializmus a machiavellizmus. Pohľad Miroslava Kusého na československú spoločnosť v období normalizácie
 50  MALOVÁ, Darina - MIHÁLIKOVÁ, Silvia: Vznik a rozvoj politológie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch v kontexte pôsobenia Miroslava Kusého
 69  VESELÝ, Zdeněk: Zahraniční politika polistopadového Československa jako součást vyrovnání se s minulostí
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 90  PROFANT, Tomáš: Anievas, A. - Nisancioglu, K.: How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism
 99  SIVIČEKOVÁ, Jana: Kerecman, P.: Advokáti davisti - Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli
   INFORMÁCIE
 103  SIVIČEKOVÁ, Jana: Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 - informácia o konaní vedeckej konferencie
 105  SZURI, Mátyás: Čina a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy - informácia o konaní vedeckej konferencie

Studia Politica Slovaca Volume 11, 2018, No. 2