UPSAV

Studia Politica Slovaca - 2/2019

OBSAHsps_02_2019.jpg
 
   ŠTÚDIE A ANALÝZY
 5  VESELÝ, Zdeněk: Německá otázka a Československo po druhé světové válce
 22  MÉSZÁROSOVÁ-LAMPL, Zuzana: Tendencie volebného správania príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku
 39  HRUBEC, Marek: Omezená jaderná válka a její destruktivita
 57  DUIN, Pieter C. van - POLÁČKOVÁ, Zuzana: The big bang of communism: The Bolsheviks` destruction of the Russinan Constituent Assembly and the making of the first communist dictatorship (November 1917 - January 1918)
   PERSONÁLIE
 76  DINUŠOVÁ, Dominika: Róza Luxemburgová - kritika revizionizmu, imperializmu, militarizmu
   RECENZIE A ANOTÁCIE
 122  MARUŠIAK, Juraj: Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach migrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii
 126  HRONEC, Ondrej: Levitsky, S. - Ziblatt, D.: Jak umírá demokracie
 130  BARAN, Michal: Snyder, T.: Cesta do neslobody. Rusko, Amerika, Európa
 134  VOPAT, Zdeněk: Krejčí, O.: Geopolitika Ruska
 138  KUNOVSKÁ, Ingrid: Štefančík, R.: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive.
   INFORMÁCIE
 141  SIVIČEKOVÁ, Jana: Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume. Vedecká konferencia pre doktorandov
 143  DINUŠOVÁ, Dominika: November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť. Vedecká konferencia

Studia Politica Slovaca Volume 12, 2019, No. 2