UPSAV

Symbióza médií a politiky

Symbióza médií a politiky
Autor:Jaššová, Eva; Orban, Karol; Šmihula, Daniel (eds.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:156

Zborník zo seminára s medzinárodnou úcastou,
ktorý organizovala Katedra žurnalistiky FF UKF
v Nitre a Ústav politických vied SAV v Bratislave dňa
11. novembra 2008, v rámci grantového projektu
VEGA SAV MŠ SR, c. 2/6118/27, pod názvom:
Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989.

Symbióza médií a politiky - vo formáte .pdf