UPSAV

Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920)

Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920)
Autor:Hronský, Marián
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2011
Počet strán:685

ISBN 978-80-224-1183-7