UPSAV

Verejná mienka a politika. Medziárodné vzťahy a zahraničná politika SR

Verejná mienka a politika. Medziárodné vzťahy a zahraničná politika SR
Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2005
Počet strán:200