www.upv.sav.sk
Informačný list vo formáte .pdf

Plagat_Vyzvy_a_trendy.png


Informačný list vo formáte .pdf
 

Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 

Zástupca riaditeľa/Deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.