www.upv.sav.skOrganizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 

Zástupca riaditeľa/Deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.