UPSAV

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.

Vyberte si z najdôležitejších tém
Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV, v.v.i.
Riaditeľ:Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Zástupca riaditeľa:Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Predseda Vedeckej rady ÚPV SAV:
Člen Snemu SAV:Priv.-Doz. Dr.phil. habil. Dirk Mathias Dalberg
Sekretariát ÚPV SAV:Ing. Jana Hudecová

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.