www.upv.sav.sk


Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Zástupca riaditeľa/deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Vedecký tajomník/scientific secretary:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Tajomníčka pre zahraničné vzťahy/Secretary for foreign affairs:

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.