www.upv.sav.skOrganizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Zástupca riaditeľa/deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Vedecký tajomník/scientific secretary:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.