UPSAV

Akreditácia 2016

Dokumenty sú vo formáte .pdf. Na ich správne zobrazenie potrebujete program Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete zo stránky www.adobe.com.

Dotazník - Súhrn hlavných aktivít Ústavu politických vied SAV / Questionnaire - Summary of the main activities of a research institute of the Slovak Academy of Sciences (1. 1. 2012 - 31. 12. 2016) - anglická verzia / English version