UPSAV

Vnútorné predpisy ÚPV SAV, v.v.i.

Organizačný poriadok ÚPV SAV, v.v.i.

Pracovný poriadok ÚPV SAV, v.v.i.

Volebný poriadok - Správna rada - ÚPV SAV, v.v.i.

Volebný poriadok - Vedecká rada - ÚPV SAV, v.v.i.

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚPV SAV, v.v.i.