UPSAV

Vnútorné predpisy ÚPV SAV, v.v.i.

Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied, Verzia 1.0., 2021 – 2024

Tlačivo - Žiadosť o prijatie do zamestnania

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých pracovníkov ÚPV SAV, v.v.i.

Smernica o základnej finančnej kontrole ÚPV SAV, v.v.i.

Organizačný poriadok ÚPV SAV, v.v.i.

Pracovný poriadok ÚPV SAV, v.v.i.

Volebný poriadok - Správna rada - ÚPV SAV, v.v.i.

Volebný poriadok - Vedecká rada - ÚPV SAV, v.v.i.

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚPV SAV, v.v.i.