UPSAV

STUDIA POLITICA SLOVACA

časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy

Ústav politických vied SAV