UPSAV

Správna rada ÚPV SAV, v.v.i.

Predseda Správnej rad ÚPV SAV, v.v.i.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

 

Podpredseda Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.
Mgr. Michael Augustín, PhD.

Členky Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.
Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
Ing. Jana Hudecová

Mgr. Petra Grigelová, PhD.