UPSAV

Správna rada ÚPV SAV, v.v.i.

Predseda Správnej rad ÚPV SAV, v.v.i.
PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 

Podpredseda Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.
Mgr. Michael Augustín, PhD.

 

Členka Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.
Mgr. Jana Sivičeková, PhD.

 

Členovia Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.
Dr. phil. Dirk Mathias Dalberg, M. A.
Mgr. Matej Navrátil, PhD.