UPSAV

Zápisnice Správnej rady ÚPV SAV, v.v.i.

  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. per rollam v dňoch 15. – 24. novembra 2023
 
  • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. v dňoch 13. – 17. júla 2023 per rollam
 
  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. dňa 22. mája 2023
 
  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. dňa 23.03.2023
 
  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. dňa 14.–15.12.2022 - per rollam
 
  • Uznesenie SR ÚPV SAV, v.v.i. zo dňa 08.08.2022 - per rollam
 
  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. (14.–15.07.2022) – per rollam
  • Príloha č. 1 k Zápisnici zo 14.-15.07.2022
   
  • Zápisnica zo zasadnutia SR ÚPV SAV, v.v.i. z 11.03.2022