UPSAV

Akreditácia 2007

Dokumenty sú vo formáte .pdf. Na ich správne zobrazenie potrebujete program Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete zo stránky www.adobe.com.

Dotazník - Súhrn hlavných aktívít Ústavu politických vied SAV (1. 1. 2003 - 31. 12. 2006) - slovenská verzia

Dotazník - Súhrn hlavných aktívít Ústavu politických vied SAV (1. 1. 2003 - 31. 12. 2006) - anglická verzia