UPSAV

Akreditácia 2004

Dokumenty sú vo formáte .pdf. Na ich správne zobrazenie potrebujete program Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete zo stránky www.adobe.com.

Dotazník výsledkov vedeckej činnosti k pravidelnému hodnoteniu vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied (za obdobie od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003)

Granty a zahraničné projekty

Priority výskumnej činnosti ÚPV SAV

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti UPV SAV za roky 2000 - 2003