UPSAV

AKTUALITY

„PADNI, KOMU PADNI“

Seminár pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 90. výročia narodenia Dr. Jozefa Jablonického, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v.v.i.