UPSAV

Správy o činnosti Ústavu

Správny o činnosti Ústavu sú vo formáte .pdf. Na ich správne zobrazenie potrebujete program Acrobat Reader. Stiahnuť si ho možete zo stránky www.adobe.com.

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2023

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2022

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2021

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2020

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2019

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2018

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2017

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2016

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2015

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2014

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2013

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2012

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2011

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2010

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2009

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2008

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2007

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2006

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2005

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2004

Správa o činnosti UPV SAV za rok 2003