UPSAV

Bádateľská súťaž - Nezávislá kultúra a život za socializmu v Československu

COURAGE_czech_banner.jpg

 

Badatelská soutěž


Nezávislá kultura a život za socialismu v Československu


Badatelská soutěž je určena mladým badatelům všech zaměření ve věku do 30 let. K účasti jsou zváni především studenti humanitních, pedagogických, sociálně vědních a uměleckých oborů.

Tematickým centrem soutěže je široká škála nezávislých aktivit zahrnující uměleckou tvorbu všech žánrů, exilovou produkci, kulturní a publikační aktivity disentu, zelená a mírová hnutí, alternativní životní styly, nová náboženská hnutí atd. Také je možné zabývat se případy represe namířené vůči nezávislé kulturní produkci. Materiály dokumentující tyto aktivity, jsou umístěny v různých sbírkách to jak ve státní síti archivů a knihoven, tak ve specializovaných institucích.

Uvítáme i vlastní sběr dat (kupř. osobní pozůstalosti, rozhovory atd.).

Přihlásit je možné se do 14. května 2017 zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: courage.soutez@ff.cuni.cz. Práce posílejte průběžně, nejpozději však do 31. října 2017.

Více informací najdete na www.moderni-dejiny.cz nebo napište na e-mail: courage.soutez@ff.cuni.cz

Poster súťaže

Ďalšie užitočné linky: