UPSAV

Vedecká rada

Predseda  

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

 vladimir.gonec@savba.sk
Interní členovia  

Dr. phil. Dirk Mathias Dalberg, M.A.

 dirk.dalberg@savba.sk

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.   

 polinok@savba.sk

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

 jozef.lysy@uniba.sk

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

 juraj.marusiak@savba.sk

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

 polipek@savba.sk
Externí členovia  

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 Marcela.Gburova@upjs.sk
Katedra politológie, Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

 lidak@vspsv.cz
Katedra politických věd, Academia Rerum
Civilium – Vysoká škola politických
a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 jaroslav.mihalik@ucm.sk
Katedra politických vied, Fakulta sociálnych
vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave