UPSAV

Vedecká rada

Predseda  

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

 polinok@savba.sk

 

 
Interní členovia  

Priv.-Doz. Dr.phil. habil. Dirk Mathias Dalberg

 dirk.dalberg@savba.sk

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 peter.dinus@savba.sk

 

 
Externí členovia  

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 jaroslav.mihalik@ucm.sk
Katedra politických vied, Fakulta sociálnych
vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.

 strazay@sfpa.sk
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku Bratislava