UPSAV

Vedecká rada

Poverený predseda  

Mgr. Norbert Kmeť, CSc

polinok@savba.sk
Interní členovia  

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

 peter.dinus@savba.sk

 

 

 

 

 

 
Externí členovia  

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 Marcela.Gburova@upjs.sk
Katedra politológie, Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

 lidak@vsmvv.cz
Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie,
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.,
U Santošky 17, 150 00 Praha 5

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 jaroslav.mihalik@ucm.sk
Katedra politických vied, Fakulta sociálnych
vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave