UPSAV

Zápisnice Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i.

  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 25. marca 2024
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 21. marca 2024
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 12. marca 2024
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 5. februára 2024
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 4. septembra 2023
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 19. júla 2023
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 14. júla 2023
 
  • Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. zo dňa 26. júna 2023