UPSAV

Doktorandské štúdium

Ústav politických vied SAV, v.v.i. má akreditáciu pre doktorandské štúdium pre internú a externú formu štúdia s:
 
  • Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v študijnom programe Politické vedy
  • Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe Európske štúdiá a politiky