UPSAV

Európsky sociálny model – čo ďalej?

Európsky sociálny model –  čo ďalej?
Autor:BLAHA Ľuboš (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2014
Počet strán:480

ISBN 978-80-224-1396-1