UPSAV

Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť

Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť
Autor:LALUHA Ivan a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Ústav politických vied SAV – VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2014
Počet strán:224

ISBN 978-80-224-1414-2