UPSAV

Česká a slovenská společnost v období normalizace; Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Liberecký seminár 2001

Česká a slovenská společnost v období normalizace; Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Liberecký seminár 2001
Autor:Pekník, Miroslav (ed.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Veda, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2002
Počet strán:260