UPSAV

Česko-slovenská historická ročenka 2012

Česko-slovenská historická ročenka 2012
Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2013
Počet strán:336

ISBN 978-80-224-1342-8