UPSAV

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913)

Česko-slovenské porady v Luhačoviciach (1908 – 1913)
Autor:JURČIŠINOVÁ Nadežda
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2015
Počet strán:230