UPSAV

Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993-2002

Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993-2002
Autor:Čurda, Jiří; Zatlkaj, Pavol
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2003
Počet strán:156