UPSAV

Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993

Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993
Autor:PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2021
Počet strán:668


ISBN 978-80-224-1920-8