UPSAV

Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník

Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Autor:Pekník, Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2012
Počet strán:826

ISBN 978-80-224-1210-0