UPSAV

Európske výzvy pre Slovensko. Transformácia zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky v postintegračnom období.

Európske výzvy pre Slovensko. Transformácia zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky v  postintegračnom období.
Autor:Poláčková, Zuzana; Marušiak, Juraj (eds.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2007
Počet strán:288