UPSAV

Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky

Ferdinand Juriga - ľudový smer slovenskej politiky
Autor:Pekník, Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2009
Počet strán:448