UPSAV

Ing. Jana HUDECOVÁ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:hudecova.jana@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Obsadzovanie Slovenska - dlhá cesta k Trianonu. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 3, s. 13.

Milan Rastislav Štefánik - vedec, diplomat, vojak. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 4, s. 12-13.

Karpatskí Nemci v premenách času. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 11, s. 10-11.