UPSAV

Ing. Jana HUDECOVÁ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:hudecova.jana@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Dve výročia všeobecných a demokratických parlamentných volieb. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2020, roč. 67, č. 4, s. 7-9.

Prvé všeobecné voľby na Slovensku. In Lúč : príloha Ľudových novín - týždenníka Slovákov v Maďarsku, 2018, roč. V, č. 2, s. 19.

Obsadzovanie Slovenska - dlhá cesta k Trianonu. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 3, s. 13.

Milan Rastislav Štefánik - vedec, diplomat, vojak. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 4, s. 12-13.

Karpatskí Nemci v premenách času. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 11, s. 10-11.