UPSAV

Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989

Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948 – 1989
Autor:Štefanský, Michal; Zágoršeková, Marta (eds.)
Miesto vydania:Banská Bystrica
Vydavateľstvo:Pedagogická spoločnosť J. A. Komenského
Rok vydania:1997
Počet strán:272