UPSAV

Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ, PhD.

Telefón:+421 2 54789726
E-mail:jana.sivicekova@savba.sk
Životopis:

Narodená: 1988

2008 - 2011: bakalárske štúdium, politológia, FF UCM v Trnave
2011 -  Bc.
2011-2013: magisterské štúdium, politológia, FSV UCM v Trnave
2013 - Mgr.
2013 - po súčasnosť Ústav politických vied SAV
2021 - PhD.

Výberová publikačná činnosť:

SIVIČEKOVÁ, Jana - ONDREJKA, Matúš. Informácie - Information : Zo života ústavu. Informácie o podujatiach organizovaných Ústavom politických vied SAV, v.v.i. v druhej polovici roka 2023. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no. 2, s. 69-71. ISSN 1337-8163. Dostupné na internete: http://www.sps.sav.sk/zo-zivota-ustavu-informacie-o-podujatiach-organizovanych-ustavom-politickych-vied-sav-v-v-i-v-druhej-polovici-roka-2023/

Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume : vedecká konferencia pre doktorandov = Challenges and trends in current social science research. Scientific conference for PhD students. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, no. 2, s. 141-142. ISSN 1337-8163.

Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov : Republika Čechov a Slovákov. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 1, s. 71-73. ISSN 1337-8163.

Kerecman, P.: Advokáti davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 99-102. ISSN 1337-8163.
 
SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Zhrnutie projektu pracujúci chudobní. Analýza rozhovorov v komparatívnej perspektíve. In Pole, 21. augusta 2017, http://poleblog.sk/zhrnutie-projektu-pracujuci-chudobni-analyza-rozhovorov-komparativnej-perspektive. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Ak sa aj človek narobí, mal byť to mať zaplatené. Nie drieť ako mulica a za pár korún. In Pole, 21. júna 2017, http://poleblog.sk/sa-aj-clovek-narobi-mal-byt-mat-zaplatene-nie-driet-mulica-za-par-korun/. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Nemáš prácu, nemáš chlieb. Viem, čo to znamená. In Pole, 6. júna 2017, http://poleblog.sk/nemas-pracu-nemas-chlieb-viem-co-znamena/. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Keď by sme prestali robiť nočné a víkendy, nezarobíme nič. In Pole, 24. mája 2017, http://poleblog.sk/ked-by-prestali-robit-nocne-vikendy-nezarobime-nic/. ISSN 2453-9058

Myslenie Andreja Siráckeho v kontexte spoločenského diania v 50. a 60. rokoch 20. storočia. In Studia Politica Slovaca, 2016, 9, č. 2, s. 42-49. ISSN 1337-8163.

Andrej Sirácky, významný národno-kultúrny dejateľ v dejinách vojvodinských Slovákov. In Slováci v zahraničí, 2015, roč. 32, s. 54-65, ISSN 0081-0061

Predhovor. In Kubánska revolúcia : Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti. Editor: Jana Sivičeková. Bratislava : Veda, 2015, s. 7-13, ISBN 978-80-224-1458-6

Od Ľ: Štúra k A. Siráckemu? In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 7, (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

MARTINKOVIČ, M.: Politické myslenie Novej školy. Občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2015, 222 s., ISBN 978-80-970494-7-8. In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 87-90, ISSN 1337-8163, (recenzia)

Dni Milana Hodžu. In Správy SAV, roč. 51, č. 4, s. 25, ISSN 0139-6307, (informácia)

Andrej Sirácky v kontexte inštitucionalizácie sociológie na Slovensku. In: HUBÁLEK, Tomáš (Ed.): Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentu doktorských studijních programu v oblasti společenských věd, Olomouc: Nakladatelství Wolters Kluwer, s. 408-417.

Ranné obdobie politického myslenia Andreja Siráckeho. In: Studia Politica Slovaca, 2014, VII., č. 2/2014, s. 35-50.

Andrej Sirácky, významný národno-kultúrny dejateľ v dejinách vojvodinských Slovákov In: Slováci v zahraničí,  2015, 32, s. 54-65. ISSN 00810061

SIVIČEKOVÁ, Jana. Kto bol Andrej Sirácky. In: Nové slovo. 10.12.2014 (online). Dostupné na internete: http://www.noveslovo.sk/c/Kto_bol_Andrej_Siracky