UPSAV

Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.

Telefón:+421 2 54789726
E-mail:polimars@savba.sk
Životopis:


Narodený 1970

1988 – 1994 – Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
1994 – Mgr.
1996 – Ústav politických vied SAV (do 2002 Politologický kabinet SAV)
2003 – PhD.

Výberová publikačná činnosť:

Die Slowakei auf dem Weg zu einer konsolidierten Demokratie? Entwicklungen ab 1998 im Kontext des EU-Beitritts. In Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas. 1. vyd. - Wiesbaden : Springer VS, 2023, s. 45-66. ISBN 978-3-658-42633-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-658-42633-0_3

Slovakia: Emergence of an Old-New Pseudo-Pan-Slavism in the Context of the Conflict Between Russia and Ukraine After 2014. In Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, s. 329-355. ISBN 978-3-031-17874-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17875-7_16

Slovakia and North Macedonia: a comparison of experiences in resolving neighbourly disputes. In Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2023, vol. 20, no. 1-2, pp. 40-59. ISSN 1409-9268. Dostupné na: https://doi.org/10.51151/identities.v20i1-2

Perception of the west in slovakia's foreign policy after the formation of an independent state (1993–2019). In Višegradskaja Jevropa : centraľnojevropejskij žurnal, 2023, no. 2, p. 15-30. ISSN 2686-9756. Dostupné na internete: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2023/12/3.-Marusiak.pdf

MARUŠIAK, Juraj - ZLATANOVIĆ, Sanja. Medzi Slovenskom, Juhosláviou a Srbskom – obraz vojvodinskej slovenskej komunity v slovenských a srbských politických naráciách v 19. – 21. storočí = Between Slovakia, Yugoslavia, and Serbia – The image of the Vojvodina Slovak community in Slovak and Serbian political narratives in the 19th – 21st century. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 6, s. 615-639. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS, PROQUEST, DOAJ, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI, MLA). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.6.1

BAKKE, Elisabeth - MARUŠIAK, Juraj. Three generations of social democracy in Slovakia: same, same, but different = Tri generácie sociálnej demokracie na Slovensku: celkom rovnaké, ale iné. In KLÁTIKOVÁ, Elena (prekl.). Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? 1st. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i. : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2023, s. 11. ISBN 978-80-970353-1-0

Fіco jak Orban 2.0 [Фіцо як Орбан 2.0]. In Ukrajin'skyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj misjačnyk dlja Ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni, 2023, no. 6 /dr-ivan-derer-politik-pravnik-a-publicista/, p. 40-43. ISSN 1802-5862

Prečo Ukrajina nemá jadrové zbrane? : Medzi sovietskou suverenitou a Budapeštianskym memorandom. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 52-55. ISSN 1335-6550

Interdisciplinarita a komparistika v literárnej vede (rozhľady). In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2023, roč. 5, č. 2, s.82-83. ISSN 2644-6367. Dostupné na internete: https://www.stredoeuropskepohlady.fss.ukf.sk/wp-content/uploads/2024/01/SP_2023_02_078-091.pdf

MARUŠIAK, Juraj. Kalmar, Ivan: White But Not Quite. Central Europe's Illiberal Revolt. Bristol: Bristol University Press 2022. ISBN: 978-1529213607; 334 S. In Connections : Transnational, cross-regional and global. ISSN 2196-5323. Recenzia na: White But Not Quite / Ivan Kalmar. - Bristol : Bristol University Press, 2022. - ISBN 978-1-5292-1362-1.

Deň ústavy SR : úcta k ústave je znakom našej demokratickej vyspelosti. In Aktuality [SAV], 01.09.2023. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11370

Predlžovanie agónie. In Pravda, 24.1.2023, roč. 33, č. 16, s. 23. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/654596-predlzovanie-agonie/

Prvý rok veľkej vojny. In Pravda, 23.2.2023, roč. 33, č. 38, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/658026-prvy-rok-velkej-vojny/

Kauza Klus ako správa o Slovensku. In Pravda, 27.3.2023, roč. 33, č. 60, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/661660-kauza-klus-ako-sprava-o-slovensku/

Úradnícka vláda ako únik pred zodpovednosťou. In Pravda, 15.5.2023, roč. 33, č. 91, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/667370-uradnicka-vlada-ako-unik-pred-zodpovednostou/

Pellegriniho „utrpený“ úspech. In Pravda, 03.10.2023, roč. 33, č. 188, s. 27. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/683577-pellegriniho-utrpeny-uspech/

Vpred do Uhorska - na bielom koni. In Pravda, 27.12.2023, roč. 33, č. 245, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/693987-vpred-do-uhorska-na-bielom-koni/

Prevrat, ktorý sa nestal. In Pravda, 26.06.2023, roč. 33, č. 121. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/672587-prevrat-ktory-sa-nestal/?fbclid=IwAR3LaEhsJj3nFViRsHXS0fXlYk7RMK1Qho8deRiJMzIyZ4XWkl4DZVSAVsg

Ukraine as a Reflection of Slovakia's Self-Identification in International Politics. In Ukraine in Central and Eastern Europe : Kyiv';s Foreign Affairs and the International Relations of the Post-Communist Region. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2022, s. 145-168. ISBN 978-3-8382-1615-7.

MISZEWSKI, Michał Lubicz - MARUŠIAK, Juraj. Skutki społeczne pandemii COVID-19 w Republice Słowackiej. In Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej, 2022, roč. 20, č. 3, s. 61-96. ISSN 1732-1395. Dostupné na: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.3

Eastern policy of the Slovak Republic - the end of an era. In Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2021. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2022, s. 124-139. ISBN 978–80–89356–93–5.

MARUŠIAK, Juraj - ZLATANOVIĆ, Sanja. Slovenská komunita v Srbsku v kontexte politických a socioekonomických zmien po roku 1989 = Slovak Community in Serbia in the Context of Political and Socio-Economic Changes after 1989. In Stará Pazova v premenách času : zborník z rovnomenného sympózia z príležitosti minuloročného okrúhleho jubilea mesta dňa 29. mája 2021. - Banská Bystrica : Belianum, 2022, s. 92-113. ISBN 978-80-557-1957-3.

Selective Solidarity. Unequal Treatment of Refugees from Ukraine in Slovakia. In Gypsy Lore Society Belgrade 2022 : Conference on Romani Studies. Book of Abstracts. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, s. 50. ISBN 978-86-7025-940-9.

MARUŠIAK, Juraj - ZAVACKÁ, Marína - STYKALIN, Aleksandr - NIKTIN, Vladimír. "Byvšaja Čechoslovakija sochranilas v vide obščego kuľturnogo prostranstva". Slovackij vzgliad na opyt sosuščestvovanija s čechami v jedinom gosudarstvennom proekte v XX. veke. Beseda s Marinoj Zavackoj i Jurajem Marušjakom. In Istoričeskaja ekspertiza, 2022, roč. 7, č. 1, s. 123-143. ISSN 2409-6105. Dostupné na internete: https://www.istorex.org/_files/ugd/ac1e3a_81ffed1f027a457e957775bc0b8d9f60.pdf

Reformátor alebo zradca? In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 11, s. 54-59. ISSN 1335-6550.

Slovensko ako úspešný príbeh. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 9, s. 16-17. ISSN 1210-1982.

Socializmus v Československu ako historický fenomén. In Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 2, s. 571-579. ISSN 1210-7050. Recenzia na: Československo v období socialismu / Jan Rychlík. - Praha : Vyšehrad, 2020. - ISBN 978-80-7601-334-6.

Kazachstan po Nazarbajevovi. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 5, s. 25. ISSN 1335-4051.

Slovenský záujem na Donbase. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 50, s. 33. ISSN 1335-4051.

Moldavsko bez dobrých riešení. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 65, s. 33. ISSN 1335-4051.

Konflikt bez kladných hrdinov. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 113, s. 49. ISSN 1335-4051.

Voliči stavili na istotu. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 207, s. 25. ISSN 1335-4051.

Obvinenia proti Ficovi: mlčať je zlato. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 84, s. 29. ISSN 1335-4051.

Dlhý čas odpočítavania. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 195, s. 25. ISSN 1335-4051.

Czech Republic and Slovakia – Changing Perception of the European Integration Since 1989. In Meandering in Transition. Thirty Years of Reforms and Identity in Post-Communist Europe. London : Lexington Books (imprint of Rowman & Littlefield Publishing Group), 2021, p. 109-134. ISBN 978-1-7936-5074-0 Hardback

Slovak, not Brussels Social Democracy';. Europeanization/De-Europeanization and the Ideological Development of Smer-SD Before 2020 Parliamentary Elections in Slovakia. In Politologický časopis, 2021, roč. 28, č. 1, s. 37-58. (2020: 0.260 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1211-3247.

ZLATANOVIĆ, Sanja - MARUŠIAK, Juraj. Izmedju dve domovine: aktuelna migracija vojvodjanskih Slovaka u Slovačku = Between Two Homelands: Current Migration of the Vojvodina Slovaks to Slovakia. In Anali Ogranka SANU u Novom Sadu : broj 16 for 2020, 2021, s. 60-70. ISSN 1452-4112.

Roma Issues in National Elections in Slovakia in February 2020. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts. - Praha : Charles University, Faculty of Arts : Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2021, s. 233-234. ISSN 978-80-7671-036-8 (online: pdf). (Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies)

STEINHÜBEL, Ján - BENKO, Juraj - ŠOLTÉS, Peter - MARUŠIAK, Juraj - MATEJKO, Ľubor - STYKALIN, Aleksandr - NIKTIN, Vladimír. Srednevekovoe i gabsburskoe nasledije Srednej Evropy: vzgliad iz Slovakii. In Istoričeskaja ekspertiza, 2021, roč. 28, č. 3, 140-162. ISSN 2409-6105.

Od perestrojky ku „katastrojke“. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 12, s. 24-29. ISSN 1335-6550.

MARUŠIAK, Juraj - ZLATANOVIĆ, Sanja. Dobrí Slováci, dobrí občania svojej krajiny? Vojvodinskí Slováci na periférii slovenského a srbského nacionalizmu. In Etnologické rozpravy, 2021, roč. 28, č. 2, s. 58-64. ISSN 1335-5074. Dostupné na internete: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.05

National identity in Serbia: the Vojvodina and a multi-ethnic community in the Balkans. In Journal of Contemporary European Studies, 2021, vol. 29, p. 1-2. (2020: 1.355 - IF, Q2 - JCR, 0.409 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1478-2804. Recenzia na: National identity in Serbia: the Vojvodina and a multi-ethnic community in the Balkans / Vassilis Petsinis. - London & New York : Bloomsbury Publishing, 2019. - ISBN 978-1-7883-1373-5.

Konšpirácie ako sprievodný jav krízy. In Pravda, 21.1.2021, roč. XXXI, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/575281-konspiracie-ako-sprievodny-jav-krizy/

Kauza Hronský alebo banalita karpatského fašizmu. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 216, s. 19. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/601019-kauza-hronsky-alebo-banalita-karpatskeho-fasizmu/

Druhý život Roberta Fica. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 226, s. 29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/602334-druhy-zivot-roberta-fica/

Preventívne uväznenie Navaľného. In Pravda, 5.2.2021, roč. XXXI, s. 13. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/576887-preventivne-uvaznenie-navalneho/

Polexit ako nová alternatíva? In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 238, s. 29. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/603900-polexit-ako-nova-alternativa/

MARUŠIAK, Juraj - VALENT, Jaroslav. Prečo Sovietsky zväz skolaboval? In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 12, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

Dubček a viera v demokraciu. In Kapitál, 2021, roč. 5, č. 11, s. 11. ISSN 2585-7851

MARUŠIAK, Juraj - STODOLA, Ivan. Na študentské protesty sa zabudlo pre traumu z normalizácie. In Kapitál, 2021, roč. 5, č. 8, s. ISSN 2585-7851

Zlý rok v slovenskej politike. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 296, s. 19. ISSN 1335-4051.

Príliš skoré predjarie... Slovenskí študenti v roku 1956. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 247 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418423 . ISBN 978-80-224-1842-3

1989 in Slovakia – Between Reform and Radical Change. In Securitas Imperii, 01/2020, 36, s. 82-122. ISSN 1804-1612.

MARUŠIAK, Juraj - ZLATANOVIĆ, Sanja. Slovakia as a Safe Country – The Perspective of the Slovak Community Members of Vojvodina. In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 2, s. 136-160. (2020 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich's, Willings, CEJSH, EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/se-2020-0008

Between the “Gentle Revolution” and the Independent State (1990–1992). Two Dimensions of Democratic Change in Slovakia. In 1989 Annus Mirabilis. Three Decades After: Desires, Achievements, Future. - Bucuresti : Communicare.ro, 2020, p. 139-164. ISBN 978-973-711-577-5.

Slovak-Polish Relations After 1989: Security and Social Relations. In Good Neighbourhood Treaties of Poland: : Political, Security and Social Relations. - Palgrave Macmillan, 2019, p.111-128. ISBN 978-3-030-12614-8.

Innepolitische Entwicklung der Slowakei nach dem Jahr 1993. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 249-276. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845.

Contradictory messages of Slovakia´s eastern policy in 2018. In Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy 2018. - Bratislava : RC SFPA, 2019, p. 89-104. ISBN 978-80-89356-88-1.

Komparácia ústavných identít Poľska a Maďarska po roku 1989. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 505-524. ISBN 978-80-224-1733-4.

ZLATANOVIĆ, Sanja - MARUŠIAK, Juraj. Research of Migrations in Central and Southeast Europe: Introduction = Istraživanije migracija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi: uvod u temat. In Glasnik Etnografskog instituta SANU : Topic of the Issue – Research of Migrations, 2019, roč. LXVII, č. 3., s. 493-499. ISSN 0350-0861.

Electoral crisis of Smer-SD in 2017-2018. In Sovremennaya Evropa, 2018, vol. XIX, nr. 7, pp. 73-85. (2017: 0.160 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0201-7083.

Change of Political Landscape in Central Europe since 2010. In Diskurs i politika. - Belgrade : Institute for Political Studies, 2019, p. 237-253. ISBN 978-86-7419-308-2.

Konsenzuálne a konfliktné prvky v zahraničnej politike Slovenskej republiky. In Na ceste k slovenskej štátnosti. Lucia Tokárová , Richard Pavlovič (eds.) ; recenzenti Martin Pekár, Jaroslav Pažout. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2018, s. 410-434. ISBN 978-80-969971-6-9.

MARUŠIAK, Juraj. Radosław Zenderowski et al.: Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach migrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii = Radosław Zenderowski et al.: We had our home where we were happy… Ethnic conflicts in the territory of the former Yugoslavia in the narratives of migrants from the post-Yugoslavian countries living in Austria. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, no. 2, s. 122-126. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi… Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracjach migrantów z państw postjugosłowiańskich mieszkających w Austrii / Radosław Zenderowski et al. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - ISBN 978-83-8090-548-1.

Spomienka na Jána Palacha. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 13, s. 25. ISSN 1335-4051.

Túžby biskupov po moci. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 29, s. 21. ISSN 1335-4051.

Keby len rigorózka. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 38, s. 23. ISSN 1335-4051.

Hanebné februárové výročie. In Pravda, 2019, roč. XXIX, s. 47. ISSN 1335-4051.

Nástup krajnej pravice. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 66, s. 29. ISSN 1335-4051.

MARUŠIAK, Juraj - NOVOTNÝ, Pavel. Ukrajina je s Moldavskom najchudobnejším štátom Európy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. 27, č. 55, s. 9. ISSN 1335-4701.

Súboj nereálnych obrazov. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 77, s. 15. ISSN 1335-4051.

Ukrajinský krok do neznáma. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 95, s. 25. ISSN 1335-4051.

Ukrajina prefarbená na zelen(sk)o. In Pravda, 25.7.2019, roč. XXIX, s. 23. ISSN 1335-4051.

Čas na sabatikal progresívcov. In Pravda, 12.8.2019, roč. XXIX, s. 21. ISSN 1335-4051.

Európa rozdelená minulosťou. In Pravda, 31.08.2019, roč. XXIX, s. 57. ISSN 1335-4051

Balkán Európe neverí. In Pravda, 30.10.2019, roč. XXIX, s. 25. ISSN 1335-4051.

Dve cesty po komunizme. In Pravda, 11.6.2019, roč. XXIX, s. 23. ISSN 1335-4051.

Štefánik bez barličiek. In Pravda. - Bratislava : Perex, 6.5.2019, roč. XXIX, č. 104, s. 21. ISSN 1335-4051.

Poliaci zostali v zákopoch. In Pravda, 16.10.2019, roč. XXIX, s. 33. ISSN 1335-4051.

V opozícii nastal čas odlíšiť. In Pravda, 24.8.2019, roč. XXIX. ISSN 1335-4051.

Mezi konfrontací a hledáním konsenzu. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 214-135. ISBN 978-80-200-2882-2.

Regional Elections in Slovakia – a New Reformation of the Slovak Political Scene? In Contemporary European Studies, 2018, roč. 13, č. 1, s. 25-46. ISSN 1805-5133.

Slovakija i Rossija: meždu nacionaľnymi interesami i identičnostju. In Sovremennaya Evropa, 2017, roč. 17, č. 7, s. 66-77. ISSN 0201-7083.

National Identities and their expressions in the political systems of Slovakia and the Czech Republic since 1993. In Európai identitás(ok), identitások Európaban – Identitè(s) Europèene(s), identitès en Europe – Europäische Identität(en), Identitäten in Europa. - Budapest : Károlyi József Alapítvány : L'Harmattan, 2017, s. 170-183. ISBN 978-963-414-383-3.

Michal MACHÁČEK Gustáv Husák Praha 2017, Vyšehrad, 631 s., ISBN 978-80-7429-388-7. In Český časopis historický, 2018, roč. 116, č. 3, s. 1132-1138. ISSN 0862-6111.

Komentár J. Marušiaka: Oklamaní Srbi, ľahostajní Slováci. In Teraz.sk, 2018, 30. 11., nestr. Dostupné na internete: http://www.teraz.sk/publicistika/komentar-j-marusiaka-oklamani-srbi/364369-clanok.html?fbclid=IwAR3_YnxNf7WrwM4paMgK7QOw270pm8us2t5hPM2wOEk-3VlTN189YG4MALU

Smer po Kuciakovi. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 63, s. 33. ISSN 1335-4051

Osamelý marketingový prezident. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 50, s. 31. ISSN 1335-4051

Reštart alebo agónia? In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 92, s. 39. ISSN 1335-4051

Obušky namiesto obedov. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 215, s. 31. ISSN 1335-4051

Mníchov ako historická skúsenosť. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 224, s. 57. ISSN 1335-4051

Víťazstvo "strany nestraníkov". In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 259, s. 45. ISSN 1335-4051

Koniec alpskej idyly. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 211, s. 39. ISSN 1335-4051

Golem zostal bez šému. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 275, s. 57. ISSN 1335-4051

Anketa k 50. výročí srpnové okupace. In Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2018, roč. XLVIII, č. 4, s. 17-18. ISSN 1210-1222

Slovensko v prehriatom svete. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, č. 1, s. 31. ISSN 1335-4051

Patrí Dubček iba komunistom? In SME, 2018, roč. 26, č. príloha víkend, s. 11,12. ISSN 1335-440X

Začiatok stredoeurópskych dejín. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, s. 41. ISSN 1335-4051

Bezlič aľternatyv, zamalo zmistu. Slovaččyna „pislia Kuciaka“. In Ukrajin';skyj žurnal : informacijnyj kul';turno-polityčnyj misjačnyk dlja Ukrajinciv u Čechiji, Pol';šči ta Slovaččyni, 2018, č. 5 /europske-vyzvy-pre-slovensko-transformacia-zahranicnopolitickych-priorit-slovenskej-republiky-v-postintegracnom-obdobi/, s. 12-14. ISSN 1802-5862

Nielen o sovietskych tankoch. In Pravda, 2018, roč. XXVIII, s. 31. ISSN 1335-4051

Bilateral and multilateral context of the Slovakia‘s Eastern policy 2016. In Yearbook of Slovakia's Foreign Policy 2016. - Bratislava : RC SFPA, 2017, s. 99-115. ISBN 978-80-89356-52-2

Rok 1989 - história alebo súčasnosť? In Rok zmeny. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017, s. 39-71. ISBN 978-80-89335-78-7

Srbsko medzi cyrilikou a latinkou [Serbia between the Cyrillic Alphabet and Latin Alphabet]. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie II. - Language and Politics. Between linguistics and political science II. : Zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie – Proceedings of the 2nd Annual International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM, 2016, s. 578-591. ISBN 978-80-225-4424-5.

The Concept of the Polish Nation and Minority Policy after 1945. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. - Bratislava : Veda, 2017, s. 120-144. ISBN 978-80-224-1573-6

Národný záujem SR v slovensko-ruských bilaterálnych vzťahoch v kontexte ukrajinskej krízy po roku 2013. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Národnoštátne záujmy v postintegračnom období : vedecká monografia vyšla s finančnou podporou grantovej agentúry VEGA ako výstup z projektu VEGA 2/0036/15 - Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 228-264. ISBN 978-80-558-1246-5

ZLATANOVIĆ, Sanja - MARUŠIAK, Juraj. "Povratna" migracija vojvodjanskih Slovaka i pitanje pripadnosti. In Bulletin of Institute of Ethnography SASA, 2017, vol. LXV., no. 3, s. 653-668. ISSN 0350-0861

Political Entrepreneurs as a Challenge for the Party System in Slovakia. In Politologický časopis, 2017, roč. XXIV, č. 2, s. 179-200. (2017 - Ulrichś Periodicals Directory, Central and Eastern European Online Library). ISSN 1211-3247

Rossija v političeskom diskurse Slovakii v kontekste ukrajinskogo krizisa - Slovak Political Discourse on Russia in Context of Ukrainian Crisis. In Rossija i Centraľnaja Evropa v novych geopolitičeskich reaľnostiach - Russia and Central Europe in the new geopolitical realities : XI. Meždunarodnaj naučnaja konferencija - XI International Scientific Conference. - Moskva : Russian Academy of Sciences : Institute of Europe, 2017, s. 48-69. ISBN 978-5-98163-088-0

Sociálna demokracia a svet v čase krízy. In Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia. - Bratislava : Vydavateľstvo Karpaty-Infopress v spolupráci s občianskym združením Progresívne fórum, 2017, s. 12-21. ISBN 978-80-971256-8-4

Proces s Viliamem Žingorem a spol. (1950). In Encyklopedie českých právních dějin IX. : procesy (od roku 1950) - Pů. IX. - Plzeň : Key publishing, 2017, s. 82-84. ISBN 9788074182723

Proces s tzv. bratislavskou pětkou. (1989). In Encyklopedie českých právních dějin IX. : procesy (od roku 1950) - Pů. IX. - Plzeň : Key publishing, 2017, s. 373-376. ISBN 9788074182723

Proces se skupinou tzv. trockistů (1956-1958). In Encyklopedie českých právních dějin IX. : procesy (od roku 1950) - Pů. IX. - Plzeň : Key publishing, 2017, s. 262-268. ISBN 9788074182723

Proces s Alexandrem Hirnerem a spol. (1958-1959). In Encyklopedie českých právních dějin IX. : procesy (od roku 1950) - Pů. IX. - Plzeň : Key publishing, 2017, s. 278-289. ISBN 9788074182723

Zlatanović, Sanja – MARUŠIAK, Juraj: Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 2, s. 90-96. ISSN 1337-8163

Stredná Európa a hľadanie vlastnej Sonderweg. Vnútropolitické a medzinárodné predpoklady regionálnej spolupráce. In Zahraničná politika, 2017, roč. 5, s. 3-3. ISSN 1339-8121. Dostupné na internete: http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/stredna-europa-a-hladanie-vlastnej-sonderweg- vnutropoliticke-a-medzinarodne-predpoklady-regionalnej-spoluprace

Tekutá konfigurácia vyšehradského priestoru. In Zahraničná politika, 19. 12. 2017, roč. 5, s. 3. ISSN 1339-8121. Dostupné na internete: http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/tekuta-konfiguracia-vysehradskeho-priestoru

Nástup nových tvárí. In Pravda, 06.11.2017, roč. XXVII, č. 255, s. 27-27. ISSN 1335-4051
Okupáciou k slovanskej vzájomnosti? In Pravda, 24.11.2017, roč. XXVII, č. 270, s. 31--31. ISSN 1335-4051

Smerom k zotrvačnosti. In Pravda, 15.12. 2017, roč. XXVII, č. 287, s. 29-29. ISSN 1335-4051

Návraty k prvej republike. In Pravda, 28.10.2017, roč. XXVII, č. 249, s. 41--41. ISSN 1335-4051

Problematické sebaurčenie národov. In Pravda, 07.10.2017, roč. XXVII, č. 230, s. 31--31. ISSN 1335-4051

Nielen o ruskej propagande. In Pravda, 2. 1.  2017, roč. XXVII, č. 1, s. 31--31. ISSN 1335-4051

Politický pat v Poľsku. In Pravda, 09.08 2017, roč. XXVII, č. 183, s. 31-31. ISSN 1335-4051

O štrajku po štrajku. In Pravda, 22.07.2017, roč. XXVII, č. 168, s. 39-39. ISSN 1335-4051
Ľudská tvár normalizácie Miroslava Válka. In Pravda, 15.07.2017, roč. XXVII, č. 162, s. 20-21. ISSN 1335-4051

Šanca pre "východnú stenu". In Pravda, 14.06.2017, roč. XXVII, č. 136, s. 31-31. ISSN 1335-4051

Kto bude dediť po Kotlebovi? In Pravda, 27. 5. 2017, roč. XXVII, č. 121, s. 39-39. ISSN 1335-4051

Ukrajina čoraz ďalej od Krymu. In Pravda, 7. 4.  2017, roč. XXVII, č. 82, s. 31-31. ISSN 1335-4051

Kultúrny život a reformný proces roku 1968. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 430-461. ISBN 978-80-85544-97-8.

The reform of the Public Administration in Slovakia. In Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Tarnów : PaństwowaWyzsa Szkola Zawodowa w Tarnowie. Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, 2016, s. 39-58. ISBN 978-83-941202-4-5.

Ruský faktor v strednej Európe. In Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Praha : Československé dokumentační středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 260-271. ISBN 978-80-906181-0-7.

Between Confrontation and Search for Consensus: The Internal Political Development of Slovakia after 1993. In LONDÁK Miroslav – MICHÁLEK Slavomír – WEISS Peter et al.: Slovakia : A European Story.  Bratislava : VEDA Publishing House SAS : Institute of History SAS, 2016, s. 223-246. ISBN 978-80-224-1522-4.

Slovenské politické strany a vstup SR do Európskej únie (do roku 2012). In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 275-316. ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

Visegrad Group - a newly emerging power in Central Europe? In International Social Science Journal, 2016, roč. 33, č. 2, s. 45-56. ISSN 1002-4913.

Unspectacular Destalinization - The Case of Slovak Writers after 1956. In The Hungarian Historical Review, 2016, vol. 5, nr. 4, s. 835-854. ISSN 2063-8647.

Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie "slovenského záujmu". In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2015. Bratislava : Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2016, s. 115-128. ISBN 978-80-89356-44-7.

MARUŠIAK, Juraj. Trezorový Vladimír Mináč. Pravda, 26, 18. 6. 2016 (2016), s. 30-30. ISSN: 1335-4051

Zborenie kultu. "Moskovská jar" a proces destalinizácie. In Historická revue, 2016, 27, č. 2, s. 64-69. ISSN 1335-6550.

Potrebuje SaS nového lídra? In Týždeň, 2016, 13, č. 21, s. 22. ISSN 1336-5932.

Nepríjemné prebudenie. In Pravda, 7.3.2016, 26, č. 55, s. 35. ISSN 1335-4051.

Ukrajina po vládnej kríze. In Pravda, 18.4.2016, 26, č. 89, s. 27. ISSN 1335-4051.

Konflikt historických pamätí. In Pravda, 15.7.2016, 26, č. 164, s. 29. ISSN 1335-4051.

Dva roky po Majdane. In Pravda, 23.2.2016, 26, č. 44, s. 33. ISSN 1335-4051

Máme sa dnes naozaj lepšie? In Pravda, 20.8.2016, 26, č. 195, s. 39. ISSN 1335-4051

Československo bez nostalgie. In Pravda, 2.11.2016, 26, č. 254, s. 31. ISSN 1335-4051.

Sociálna demokracia a svet v čase krízy. In Pravda, 30.1.2016, XXVI, č. 24, s. 30-31. ISSN 1335-4051.

Príprava na budúce voľby? In Pravda, 4.2.2016, XXVI, č. 28, s. 31. ISSN 1335-4051.

Únava z demokracie. In Pravda, 4.1.2016, XXVI, č. 2, s. 29. ISSN 1335-4051.

MARUŠIAK, Juraj - HALÁSZ, Ivan - GNIAZDOWSKI, Mateusz. (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu : Prípad štátov vyšehradskej skupiny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 220 s., ISBN 978-80-223-3874-5

Špecifické aspekty pôsobenia "občianskeho" disentu na Slovensku. In KOVÁČ, Dušan. Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015, s. 219-241, ISBN 9788022414487

Sviečková demonštrácia v kontexte vzťahov medzi "kresťanským" a "občianskym" disentom v rokoch 1988-1989. In Sviečková manifestácia I. Štúdie, spomienky a svedectvá.  Bratislava : ÚPN, 2015, s. 50-76, ISBN 978-80-89335-75-6

The Nationalizing Process in Slovakia 1969-1988. The Case Study of Hungarian Minority. In Central European Papers, 2015, roč. 3, č. 1, s. 88-107, ISSN 2336-3312

Slovensko a Maďarsko - spojenectvo s historickou záťažou. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2015, roč. 8, č. 2, s. 41-54, ISSN 1337-8163

Russia and the Visegrad Group - more than a foreignpolicyissue. In International Issue & Slovak Foreign Policy Affairs, 2015, roč. 24, č. 1, s. 28-46, ISSN 1336-0361

KREKÓ, Péter - GYŐRI, Lóránt - MILO, Daniel - MARUŠIAK, Juraj - SZÉKY, János - LENCSÉS, Anita. Marching towards Eurasia : The Kremlin connections of the Slovak far-right. Budapest : Political Capital-Social Development Institute, 2015, 59 s.

Reštart štvrtej republiky. In Pravda, 27.10.2012, roč. XXV, č. 248, s. 31. ISSN 1335-4051

Ukrajinské kupovanie času. In Pravda, 07.09.2015, roč. XXV, č. 206, s. 29. ISSN 1335-4051

Vzbúrená mládež môže stvoriť poľského Orbána. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 10.06.2013, roč. XXII, č. 109, s. 6. ISSN 1335-4701

Poľsko pred politickým zemetrasením? In http://www.jetotak.sk/editorial/polsko-pred-politickym-zemetrasenim

Zabudnutá európska minulosť. In http://www.jetotak.sk/editorial/zabudnuta-europska-minulost

Zjednocovanie "inak". In Pravda, 10.04.2015, roč. XXV, č. 82, s. 39. ISSN 1335-4051

Riziká partnerstva. In Pravda, 01.06.2015, roč. XXV, č. 124, s. 29. ISSN 1335-4051

Mier v nedohľadne. In Pravda, 07.02.2015, roč. XXV, č. 31, s. 41. ISSN 1335-4051

Krvavá macedónska jar. In Pravda, 13.05.2015, roč. XXV, č. 108, s. 31. ISSN 1335-4051

Bratislavská päťka : prejav agónie komunistického režimu. In BYSTRICKÝ, Valerián - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 241-258. ISBN 978-80-224-1258-2.

Ústavy v SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania národných identít. In Česko-slovenská historická ročenka, 2013, s. 87-110. ISSN 1214-8334.

Kríza dôvery, kríza demokracie. In Európsky sociálny model - čo ďalej? Bratislava : VEDA, 2014, s. 289-315. ISBN 978-80-224-1396-1.

MARUŠIAK, Juraj - MIHÁLIK, Jaroslav. The Dynamics of Slovak-Hungarian Relations - the Shift from Language Issues to Legal and Symbolic Questions. In Baltic Journal of Law & Politics : The Journal of Vytautas Magnus University, 2014, vol. 7, nr. 1, s. 128-148. ISSN 2029-0454.

National interests and the European integration. Contradictions or Complementarities? The case of Slovakia. In Partnership for prosperity : Materials of the international scientific and practical conference "Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership". - Minsk : Pravo i Ekonomika, 2014, s. 104-111. ISBN 978-985-552-381-0.

Občianska spoločnosť na Slovensku pred a po roku 1989. In Užgorodski slovacki naukovi čitannja: istorija, kuľtura, politika, pravo : naukovi zbirnik. Užhorod : Lipa, 2014, s. 60-76. ISBN 978–617–596–162–9.

Viktor Orbán between Occidentalism and Euro-Asianism. In Joint Research Conference of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies and the Central Eurasian Studies Society : abstracts of the Papers Presented at the Conference.  Astana : Nazarbayev University, 2014, s. 65-66.

Perestrojka, hospodársky kolaps a rast nacionalizmov v 80. a 90. rokoch. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č. 11, s. 20-27. ISSN 1335-6550.

Poľsko generála Jaruzelského : obavy z invázie a vojnový stav v rokoch 1981-1983. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č. 11, s. 6-11. ISSN 1335-6550.

Cesta k okrúhlemu stolu. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č. 9, s. 82-87. ISSN 1335-6550.

Vojnový stav po tridsiatich rokoch : problematika dekomunizácie v Poľsku. In Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012), 2014, roč. 25, č. 11, s. 20-21. ISSN 1335-6550.

Zabudnime na "belle époque". :  na prahu post-helsinskej Európy? In jeToTak.sk, 2014, 15.03.2014. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/zabudnime-na-belle-epoque-na-prahu-post-helsinskej-europy>.

Ako vyzerá ukrajinská revolúcia pod Karpatami. In Pravda, 2.2.2014, roč. XXIII, č. 44, s. 18-19. ISSN 1335-4051.

Posthelsinská Európa. In Pravda, 2014, roč. 24, 17. 3. ISSN 1335-4051.

Víťazný január v Kyjeve. In Pravda, 23.1.2014, roč. 24, č. 18, s. 31. ISSN 1335-4051.

Zrada ako politický program. In Pravda, 7.2.2014, roč. 24, č. 31, s. 37. ISSN 1335-4051.

Medzi pionierskou šatkou a mníšskou kutňou : zápisky z krátkej návštevy Laosu. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 1, s. 10-12. ISSN 0139-6307.

Depolitizovaná demokracia. In Pravda, 15.4.2014, roč. XXIII, č., s. 31. ISSN 1335-4051.

Riziká procesu asociácie. In Pravda, 30.6.2014, roč. XXIV, č. 149, s. 29. ISSN 1335-4051.

Instead of Introduction - How much is Visegrad Present in Europe? In MARUŠIAK, Juraj et al.: Is Visegrad Still a Central European "Trade Mark"?  Bratislava : Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 9-25. ISBN 978-80-224-1319-0.

Visegrad Group - an Unstable Periphery of the European Union? In MARUŠIAK, Juraj et al.: Internal Cohesion of the Visegrad Group. Bratislava : Veda, 2013, s. 122-159. ISBN 978-80-224-1329-9.

Introduction. In MARUŠIAK, Juraj et al.: Internal Cohesion of the Visegrad Group. - Bratislava : Veda, 2013, s. 10-14. ISBN 978-80-224-1329-9.

Concluding Remarks. In MARUŠIAK, Juraj et al.: Internal Cohesion of the Visegrad Group. - Bratislava : Veda, 2013, s. 160-161. ISBN 978-80-224-1329-9.

Režim normalizácie ( 1969-1989) a jeho charakteristiky v kontexte "kauzy Jablonický". In KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek: Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava –  Banská Bystrica : Ústav politických vied SAV : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 347-364. ISBN 978-80-89514-21-2.

Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku 1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In LONDÁK, Miroslav et al.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 353-383. ISBN 978-80-224-1313-8.

Slovakia´s Eastern policy - from the Trojan horse of Russia to "Eastern multivectoralism". In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 2013, vol. XXI, no. 1-2-4, p. 42-70. ISSN 1210-1583.

Zahraničnopolitická dimenzia volieb do NRSR - proces budovania konsenzu. In Voľby 2012 : kam kráčaš demokracia. Editori: Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová. Košice : Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach, 2013, s. 127-138. ISBN 978-80-8152-030-3.

Institutional Aspects of the Creation of Diplomatic Service of the Republic of Poland Compared to Slovakia. In MARUŠIAK Juraj – POLÁČKOVÁ Zuzana et al.: Foreign Policy of the Slovak Republic : the impact of socio-cultural and institutional factors. Bratislava : Veda : Institute of Political Science SAS, 2013, p. 122-149. ISBN: 978-80-224-1305-3

Slovensko-maďarské vzťahy - kooperácia aj napriek divergenciám. In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2012. Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2013, s. 71-84. ISBN 978-80-89356-41-6. Editor Peter Brezáni

Slovakia : EU Budged 2014 - 2020: Views from across Europe after 7-8 February 2013. In Bulletin on European and CIS Studies, 2013, march, spec. ed., p. 38-39.

Farebné revolúcie - desať rokov po... In Tvar [seriál], 2013, roč. 13, č. 3, s. 14. ISSN 0862-657X.

Oneskorená pocta Natalii Gorbanevskej. In http://www.jetotak.sk/editorial/oneskorena-pocta-natalii-gorbanevskej. ISSN 1337-8872.

Pravica (zatiaľ) mimo reality. In <http://www.jetotak.sk/editorial/pravica-zatial-mimo-reality>.

Zahraničná politika - od prežitia k lepšiemu svetu. In <http://www.jetotak.sk/europa/od-prezitia-klepsiemu-svetu>.

The Political System in the Slovak Republic. In Political Systems of Visegrad Group Countries. - Trnava - Lublin : University of St. Cyril and Methodius in Trnava - The John Paul II. Catholic University of Lublin, 2012, s. 107-148. ISBN 978-80-8105-434-1.

The Czech Republic and Slovakia: Partnership with Moldova for Transformation and Europeanization. In Moldova : arena of International Influences. - Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK : Lexington Books, 2012, s. 35-50. ISBN 978-0-7391-7397-6.

Białorusini i Słowacy - historyczne uwarunkowania poszukiwania państwa i narodu. In Studia Białorutenistyczne, 2012, roč. 6, č. 6, s. 59-80. ISSN 1898-0457.

Jaroslav Šabata ako príbeh a ako postoj : stúpenec česko-slovenskej vzájomnosti. In Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2012, roč. 42, č. 4, s. 37-38. ISSN 1210-1222.

Sistema političeskich partij v Slovakii i ee razvitije v kontekste izmenenij političeskogo diskursa v strane posle 1989 g. In Partijna systema sučasnoji Ukrajiny : evoliucija, tendenciji ta perspektyvy rozvytku. - Kyjiv : IPIEND im. I.F. Kurasa, 2012, s. 19-46. ISBN 978-966-02-6496-0.

Slovensko-maďarské vzťahy v roku 2011 - na pomedzí vnútornej a zahraničnej politiky. In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2011. - Bratislava : RC SFPA, 2012, s. 33-48. ISBN 978-80-89645-01-5.

Roman Zeleny. In Tváře našich parlamenů : 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 536-540. ISBN 978-80-7126-190-3.

Jozef Stank. In Tváře našich parlamenů : 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 428-432. ISBN 978-80-7126-190-3.

Michal Kováč. In Tváře našich parlamenů : 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 274-278. ISBN 978-80-7126-190-3.

Dalibor Hanes. In Tváře našich parlamenů : 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 178-182. ISBN 978-80-7126-190-3.

Az Orbán szerinti Európa. In Népszabadság, 16.11.2012, roč. 70, č, s. 12.

Európa podľa Orbána. In Pravda, 10.11.2012, roč. 22, č. 260, s. 34-35. ISSN 1335-4051.

Gruzínske voľby: modernizácia bez demokracie verzus demokracia bez modernizácie? In ??? ISSN 1337-8872. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/gruzinske-volby-modernizacia-bez-demokracie-verzus...>.

Ústava, Gorila a duch Charty 77. In ??? ISSN 133-8872. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/politika/ustava-gorila-aduch- charty-77>.

"Počujte môj krik". In jeTo Tak.sk. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/pocujte-moj-krik>.

Rumunská kríza a jej balkánske a európske súvislosti. In je To Tak.sk, 8.8. 2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:/www.jetotak.sk/europa/rumunsko-kriza-a-jej-balkanske-a-europske-suvislosti>.

Nacionalizmus xenofóbny alebo občiansky? In je To Tak, 25.7.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/slovensko/nacionalizmus-xenofobny-alebo-obciansky>.

Plazivá de-demokratizácia. In je To Tak.sk, 11.7.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/plaziva-de-demokratizacia>.

Odpočet vlády - zahraničná politika. In Volebný servis, 5.3.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:/www.infovolby.sk/printphp?base=data/parl/2012/analyzy/odpocet/1330981963.txt>.

Slovak Foreign after the 2012 Elections: What To Expect. In V4/REVUE. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:/visegradrevue.eu/?p=721>.

Slovensko-maďarské vzťahy - povolebné úvahy. In je To Tak, 25.4.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/slovensko-madarske-vztahy--povolebne-uvahy>.

Robert Fico 2.0 - kontinuita a zmena : [volebný servis]. In [volebný servis]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:/www.infovolby.sk/print.php?base=data/_pr/1333615085.txt>.

Demokratizácia v záujme modernizácie : Kríza žánru. In je To Tak.sk, 16.5.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:/www.jetotak.sk/editorial/demokratizácia-vzaujme-modernizácie>.

Krajina silných mužov. In je To Tak.sk, 30.5.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http:www.jetotak.sk/editorial/krajina-silnych-muzov>.

´Putinizácia´ Ukrajiny. In Pravda.sk, 8.1.2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://nazory.sk/tlac.asp?r=sk-nana&c=A120107_163207_sk-nana_p23>.

Slovenský (neo) korporativizmus. In je To Tak.sk, 2012. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/slovensky-neokorporativizmus>.

Gorila ako nová kvalita nespokojnosti. In je To Tak.sk, 3.2.2012, s. 1-4. ISSN 1337-8872. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/gorila-ako-nova-kvalita-nespokojnosti>.

Európska kríza a stredoeurópske hľadanie odpovedí. In je To Tak.sk, 27.01.2012, s. 1-4. ISSN 1337-8872. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/europska-kriza-a-stredoeuropske-hladanie-odpovedi>.

Povolebné neistoty : názor. In Pravda, 31.10.2012, roč. 22, č. 252, s. 37. ISSN 1335-4051.

Riadený koniec partnerstva? In Pravda, 4.5.2012, roč. 22, č. 103, s. 35. ISSN 1335-4051.

Európska hanba a problém. In Týždeň, 2012, roč. 9, č. 37, s. 65. ISSN 1336-5932.

Pamäť pre budúcnosť. In Týždeň, 2012, roč. 9, č. 36, s. 66. ISSN 1336-5932.

Posolstvo nekapitulácie. In Pravda, 27.8.2012, roč. 22, č. 199, s. 35. ISSN 1335-4051.

Dedičstvo SDKÚ : pohľad zľava. In Týždeň, 2012, roč. 9, č. 22. ISSN 1336-5932.

Nádej v nedohľadne aj po voľbách : názory. In Pravda, 8.3.2012, roč. 22, č. 57, s. 36. ISSN 1335-4051.

Volebný úspech z(a) väzuje : názor. In Pravda, 12.3.2012, roč.22, č. 60, s. 37. ISSN 1335-4051.

Kontinuita a povolebné zmeny v politike Kremľa. In Pravda, 24.5.2012, roč. 22, č. 119, s. 36-37. ISSN 1335-4051.

Slovensko-maďarské vzťahy – kontinuita alebo zmena? In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2010. - Bratislava : Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, N. O., 2011, p. 81-105. ISBN 978-80-89356-11-9.

Politický slavizmus v slovenskom zahraničnopolitickom myslení po roku 1989. In IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - KODAJOVÁ, Daniela. Východná dilema strednej Európy. 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2010, s. ISBN 978-80-970376-1-1.

Prípad Ratko Mladić alias balkánsky Rhodos Európy. In Jetotak.sk, 2011, 31. 5. 2011. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://jetotak.sk/europa/pripad-ratko-mladic-alias-balkansky-rhodos-europy>.

Stredoeurópska vlna nacionalizmu. In Jetotak.sk, 2011, s. 1-11. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/europa/stredoeuropska-vlna-nacionalizmu>.

Roľ političeskich partij v organizacii političeskoj žizni i processa reform v Slovakii. In Revoľucii i reformy v stranach Centraľnoj i Jugo-Vostojčnoj Evropy: 20 let spustia. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk, , Institut Slavianovedenija – ROSSPEN, 2011, s. 570-589. ISBN 978-5-8243-1546-2.

Češskije i slovackije dissidenty i ich predstavlenija o buduščem strany posle padenija kommunističeskogo režima. In Jan Patočka i ideja Evropy. Vostočno- i centraľno-evropejskije konteksty. - Vilnius : Belaruskaja filosofskaja Prastora – Centr Evropejskich Issledovanij, 2011, s. 150-162.

Rossija v slovackoj politike posle 1989 g. In Rossija i Centraľnaja Jevropa v novych geopolitičeskich reaľnostiach. Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities. - Moskva : Russian Academy of Sciences, Institute of Europe, 2011, s. 137-166. ISBN 978-5-98597-202-3.

Osudové susedstvo alebo potreba nového pohľadu na Maďarsko. In Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska (1990 – 2010). - Bratislava - Budapest : Terra Recognita Alapitvany (Budapest) - Talentum (Bratislava), 2011, s. 204-217. ISBN 978-80-8123-016-5.

Rusko a Bielorusko: návrat strateného syna? In Zahraničná politika, 2011, roč. 15, č. 1, s. ISSN 1336-7218.

Bielorusko: zdroje stability režimu. In Zahraničná politika, 2011, roč. 15, č. 6, s. 8-10. ISSN 1336-7218.

Sociálna demokracia proti oligarchii. In Jetotak.sk, 2011. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/socialna-demokracia-proti-oligarchii>.

Irak a budúcnosť demokracie. In Týždeň, 13.11.2011, roč. 8, č. 46, s. ISSN 1336-5932.

Zlyhanie Baracka Obamu. In Týždeň, 8.5.2011, roč. 8, č. 19, s. ISSN 1336-5932.

Zvýšenie platov ako únik smerom vpred. In Týždeň, 11.12.2011, roč. 8, č. 50, s. ISSN 1336-5932

V záujme oligarchie. In Pravda, 17.9.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051.

Od demokracie k technokracii? In Pravda, 21.11.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051

Slovenský orbánizmus bez Orbána. In Pravda, 13.10.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051

Menšie zlo nad Vislou. In Pravda, 17.10.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051.

Bielorusko nad priepasťou. In Pravda, 27.5.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051.

(Ne)sčítanie obyvateľstva ako výpoveď o stave spoločnosti. In Jetotak.sk, 2011, 9. 6. 2011. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/nescitanie-obyvatelstva-ako-vypoved-ostave-spolocnosti>.

Köverove úlety. In Pravda, 10.6.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051.

Nepokojná periféria Európy. In Týždeň, 4.6.2011, roč. 8, č. 23, s. ISSN 1336-5932.

Prerozdeľovanie podľa pravice. In Týždeň, 17.4.2011, roč. 8, č. 16, s. ISSN 1336-5932.

Rusko a európska ľavica. In Týždeň, 110.1.2011, roč. 8, č. 1, s. ISSN 1336-5932.

Líbyjská lekcia. In Týždeň, 20.3.2011, roč. 8, č. 12, s. ISSN 1336-5932

Štvrtá vlna demokracie. In Týždeň, 5.2.2011, roč. 8, č. 6, s. ISSN 1336-5932.

Kosovo je problém. In Týždeň, 27.2.2011, roč.8, č. 9, s. ISSN 1336-5932.

Európa nacionalistov. In Pravda, 1.3.2011, roč. 21, č., s. ISSN 1335-4051

Rusko uviazlo v kaukazskej pasci. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 27.1.2011, č., s. ISSN 1335-4701.

Bielorusko nie je európska Barma. In Pravda, 27.12.2010, roč. 20, č., s. ISSN 1335-4051

Šimečkovo zmáhanie sa s utópiou a jeho cesta k otvorenej spoločnosti. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2010, roč. 3, č. 2, s. 140-154. ISSN 1337-8163.

ANALÝZA: Zuzana Martináková : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1237025473.txt>.

ANALÝZA: Iveta Radičová : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1237356946.txt>.

ANALÝZA: Ivan Gašparovič : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1237357160.txt>.

Prezidentské voľby 2009 – rozlúčka s ilúziou nadstraníckeho prezidenta? In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1238742935.txt>.

Medzi disentom a politickou opozíciou. : predstavy československých disidentov (1969-1989) o charaktere vnútropolitických zmien . In Česko-slovenská historická ročenka, 2009, s. 181-206. ISSN 1214-8334.

Konzervatívny komunisti, modernistickí konzervatívci : Konzervatívny diskurz na Slovensku v prvej polovici 90. rokov 20. storočia. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 160-201. ISBN 978-80-224-1137-0.

Dylemy posttransfarmacyjnaj identyčnasci slavackaj palityki. In Arche Pačatak, 2010, roč. 12, 9 /96/, s. 443-459. ISSN 1392-9682.

Vyšehrads'ka hrupa: možlyvosti ta perspektyvy spivpraci z Ukrajinoju. In International Review, 2010, 2 /14/, s. 20-24. Dostupné na internete: <http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/letzte-Fassung.pdf>.

Študentský majáles v roku 1956 v uliciach Bratislavy a jeho dôsledky. In Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2009, roč. 21, s. 99-116. ISSN 0524-2428.

Európsky duch a dvojité občianstvo. In JeToTak – Le Monde Diplomatique, 2010, 19. 5. 2010. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/europa/europsky-duch-a-dvojake-obcianstvo->.

Gas conflict between Russia and Ukraine and its impact on the energy policy of Poland. In DespiteBorders.com, 2009, roč. 6, s. 1-19. ISSN 1337-8155. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/Gas_Russia_Ukraine_Poland.pdf>.

Plynárenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a jeho vplyv na energetickú politiku Poľska. In DespiteBorders.com, 2009, roč. 6, s. 1-17. ISSN 1337-8155. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/polsko_energeticke_otazky.pdf>.

Expanziou proti kríze : Kedy Gazprom znova svojim partnerom vypne plyn?. In DespiteBorders.com, 2009, roč. 6, s. 1-38. ISSN 1337-8155. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/marusiak-RU-UA_plyn.pdf>.

A lengyel kisebbség Csehszlovákiában 1968 és 1970 között. In Fórum - Társadalomtudományi Szemle, 2009, xI, č. 1, s. 91-116. ISSN 1335-4361

Slovakia and the Eastern Partnership. In Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy 2009. Editor Brezáni Peter. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2010, p. 133-160. ISBN 978-80-89356-12-6.

Slovensko a Východné partnerstvo. In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2009.  Editor Brezáni Peter. - Bratislava : Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, N. O., 2010, p. 125-151. ISBN 978-80-89356-11-9.

MARUŠIAK, Juraj - BÚTORA, Martin - STRÁŽAY, Tomáš - BILČÍK, Vladimír - TARASOVIČ, Vladimír. Zahraničná politika. In Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. - Bratislava : IVO, 2010, s. 287-334. ISBN 80-89345-23-26.

Rusko v regióne západného Balkánu : Kapitola 5. In Perspektívy podnikania na západnom Balkáne. Podnikanie v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku a Srbsku. Zborník z druhej vedecko-podnikateľskej konferencie. - Bratislava : Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania, 2010, s. 66-73. ISBN 978-80-88957-52-2.

Reštart alebo time-out?. In Zahraničná politika, 2010, roč. 14, č. 4, s. 26-27. ISSN 1336-7218.

Deň národov strednej Európy. In JeToTak – Le Monde Diplomatique, 2010, 23.04.2010. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/den-narodov-strednej-europy>.

Ukrajinská konštanta. In JeToTak – Le Monde Diplomatique, 2010, 10.02.2010. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/ukrajinska-konstanta>.

Liberálna strana leninského typu? Anatómia liberalizmu v podaní Richarda Sulíka. In JeToTak – Le Monde Diplomatique, 2010, 11.06.2010. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/liberalna-strana-leninskeho-typu-anatomia-liberalizmu-v-podani-richarda-sulika>.

Oranžová revolúcia sa skončila, (ne)zabudnite. In Euroatlantic Quarterly, 2010, roč. 5, č. 1, s. 32-33. ISSN 1336-8761

Mniejszość polska w Czechosłowacji wobec próby demokratyzacji społeczeństwa w 1968 r. In Kalendarz Śląski 2010. - Český Těšín : Polski Związek Kulturalno - Oświatowy, 2009, s. 145-150. ISBN 978-80-87281-03-1.

Otázka médií vo volebnej kampani. In Volebný infoservis – Infovolby, 2010. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/print.php?base=data/parl/2010/analyzy/1276258150.txt>.

Srbsko v siločiarach globálnej a európskej stratégie Ruskej federácie. In EuroAtlantic Quarterly – internetová stránka. Dostupné na internete: <http://eaq.sk/clanok/2010-10-07-srbsko-v-silociarach-globalnej-europskej-strategie-ruskej-federacie>.

MARUŠIAK, Juraj. ANALÝZA: Milan Melník : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1236104358.txt>.

MARUŠIAK, Juraj. ANALÝZA: Dagmara Bollová : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1236289396.txt>.

MARUŠIAK, Juraj. ANALÝZA: František Mikloško : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/prez/2009/analyzy/1236458427.txt>.

MARUŠIAK, Juraj. ANALÝZA: Milan Sidor : Profily prezidentských kandidátov. In Volebný infoservis, 2009. Dostupné na internete: <http://www.infovolby.sk/print.php?base=data/prez/2009/analyzy/1236720262.txt>.

Pražská jar - spory o budúcnosť Československa. In Historická ročenka 2008, 259-268 s. ISSN 1214-8334.

Poľská menšina v Československu v rokoch 1968-1970 vo svetle menšinovej tlače. In Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2009, roč. 2, č. 2, s. 201-228. ISSN 1803-411X.

Reštart, time out alebo remíza? Obamova návšteva v Moskve a jej dôsledky pre postsovietsky priestor. In DespiteBorders.com, 2009, roč. 6, s. 1-4. ISSN 1337-8155. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/obama.pdf>.

Restart, time out or draw? Obama´s visit to Moscow and its implications for the post-Soviet room. In DespiteBorders.com, 2009, roč. 6, s. 1-5. ISSN 1337-8155. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/obama_en.pdf>.

Plynárenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a jeho vplyv na energetickú politiku Poľska. In DespiteBorders.com., 2009, roč. 6, s. 1-17. ISSN 1337-8155. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/polsko_energeticke_otazky.pdf.   

Gas conflict between Russia and Ukraine and its impact on the energy policy of Poland. In DespiteBorders.com., 2009, roč. 6, s. 1-19. ISSN 1337-8155. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/Gas_Russia_Ukraine_Poland.pdf>.

Expanziou proti kríze. Kedy Gazprom znova svojim partnerom vypne plyn?. In DespiteBorders.com., 2009, roč. 6, s. 1-38. ISSN 1337-8155. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.despiteborders.com/clanky/data/upimages/marusiak-RU-UA_plyn.pdf>.

Wyšahradzkaja hrupa i Belarus - patencyjal dlia supracounictva u eurapejskim kanteksce. In Belarus - razryu pakalenijau. - Warszaa : Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego, 2008, s. 117-137. ISBN 978-83-60694-18-3.

Represje wobec ludności polskiej na Zaolziu w związku z wydarzeniami 1956 roku. In In Łukasz Kamiński red. Między przymusową przyjanią a prawdziwą solidarnością. Czesi - Polacy - Słowacy 193839-1945-1989. CZĘŚĆ II. Warszawa: IPN 2009, s. 63-80. ISBN: 978-83-7629-115-4

The Visegrad Group and Belarus - The Potential for Cooperation within the European Context. In MARUŠIAK, Juraj. The Visegrad Group and Belarus - The Potential for Cooperation within the European Context.

MARUŠIAK, Juraj - KOBZOVÁ, Jana. Bielorusko - zbližovanie s EÚ s ručením obmedzeným. In Panorama of global security environment. Editori Majer, Marián, Ondrejcsák, Róbert, Tarasovič, Vladimír,  Valášek, Tomáš. - Bratislava : CENAA - Centre or European and North Atlantic Studies, s. 387-402. ISBN 978-80-970041-5-6.

MARUŠIAK, Juraj - DULEBA, Alexander - BÚTORA, Martin - STRÁŽAY, Tomáš - BÁTORA, Jozef ml. - BREZÁNI, Peter - BATES, Zuzana - NAJŠLOVÁ, Lucia - SLÁVIKOVÁ, Eliška. Zahraničná politika - hlavné trendy, dvojstranné vzťahy a regionálna spolupráca. In: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij (eds.): Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, IVO 2009, s. 297-367

Česko-Slovensko v rokoch 1989-1992; Slovenská republika od roku 1993. In: Slovensko. Ottov historický atlas. Bratislava, Ottovo 2008, s. 466 – 491, 494 – 495. Ed.: Pavol Kršák.

The Normalisation Regime and its Impact on Slovak Domestic Policy after 1970. In Europe-Asia Studies. December 2008, Volume 60, Issue 10, pp. 1805- 1825.

European Idea and Slovak Policy after 1989: Beyond the Slovak Euro-enthusiasm. In: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2008, p. 26 – 43. Ed.: Marushiakova, Elena.

Evropejskata ideja i slovaška politika sled 1989 g.: Otvad slovaškija evroentusiazam. In: Dinamika na nacionalnata identičnost i transnacionalnite identičnosti v procesa na evropejska integracija. Sbornik s dokladi ot meždunarodna konferencija, Sofija, 7-9 ijuni 2007. Academica Balkanica 4. Sofia, Sekcija „balkanska etnologija“ – Etnografski institut s muzej pri Balgarska akademija na naukite – Izdatelstvo Paradigma 2008, s. 41-60.Ed.: Dečeva, Mirella

Politické a ekonomické dimenzie slovensko-poľských vzťahov. In Slovensko – Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Bratislava, Lufema 2008, s. 11 – 34. Ed.: Jozef Hvišč.

Zahraničná politika Poľska po roku 1989 v kontexte európskych integračných procesov. In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. st.