UPSAV

Mgr. Matúš ONDREJKA

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:matus.ondrejka@savba.sk
Životopis: 

Výberová publikačná činnosť:

The need for utopia in a world of global capitalism. In Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty [elektronický dokument]. M.M. Palinchak, M.M. Korol, V.V. Khyminets ; recenzenti: V.P. Miklovda, A.S. Filipenko. - Užhorod : Vydavateľstvo Užhorodskej národnej univerzity „Hoverla“, 2023, p. 314-318. ISBN 978-617-7825-98-1

Erich Fromm a "moderný človek". In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 24-25. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/erich-fromm-a-moderny-clovek/

ONDREJKA, Matúš. HAUSER, M. (ed.): Pražské jaro. Logika nového světa. Od reforem k revoluci. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no. 1, s. 48-52. ISSN 1337-8163.

Cesta kritického filozofa - K Tamásovej filozofii socializmu. In Slovo, 2023, 27. 01. ISSN 1336-2984. Dostupné na internete: https://noveslovo.eu/eseje/cesta-kritickeho-filozofa-k-tamasovej-filozofii-socializmu/

SIVIČEKOVÁ, Jana - ONDREJKA, Matúš. Informácie - Information : Zo života ústavu. Informácie o podujatiach organizovaných Ústavom politických vied SAV, v.v.i. v druhej polovici roka 2023. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no. 2, s. 69-71. ISSN 1337-8163. Dostupné na internete: http://www.sps.sav.sk/zo-zivota-ustavu-informacie-o-podujatiach-organizovanych-ustavom-politickych-vied-sav-v-v-i-v-druhej-polovici-roka-2023/