UPSAV

Mgr. Mátyás SZURI

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:matyas.szuri@savba.sk
Životopis:

Narodený – 1991

2013 – 2018 – Filozofická fakulta UKF Nitra
2018 – Mgr.
2018 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

SZURI, Mátyás. Öllös, L.: Európai identitás. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. XIII, no. 2, s.102-106. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Európai identitás / Öllős László. - Šamorín : Fórum Kisebbségkutató intézet, 2019.

Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy - informácia o konaní vedeckej konferencie. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s.105-106. ISSN 1337-8163.