UPSAV

Mgr. Peter TELEPČÁK

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:telepcak@centrum.sk
Výberová publikačná činnosť:

Aktuálne výzvy demokracie v Čile. In „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ T. G. M.. Kam kráčaš demokracia. prvé. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 373-382. ISBN 978-80-574-0254-1

TELEPČÁK, Peter. DAUBNER, P. (ed.): Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no.1, s. 58-61. ISSN 1337-8163