UPSAV

Mgr. Petra GRIGELOVÁ, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:petra.grigelova@savba.sk
Životopis:


Rod. Kasanová
Narodená 1990

2008 – 2011 – bakalárske štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2011 – Bc.
2011 – 2013 – magisterské štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2013 – Mgr.
2015 – 2020 – doktorandské štúdium, teória politiky, Ústav politických vied SAV v Bratislave
2020 – PhD.
2022 – po súčasnosť vedecký pracovník ÚPV SAV

Výberová publikačná činnosť:

The nature of parliamentary diplomacy in international relations. In Zabezpechennja stіjjkostі sistemi publіchnoї vladi ta upravlіnnja v umovakh voєnnogo stanu ta vіdnovlennja Ukraїni. Redakčná rada konferenčného zborníka - recenzenti Izha M.M., Popov M.P., Voronov O.І., Karpenko L.M.,  Rovinskijj JU.O., Sakhanenko S.Є., Jackevich І.V., Brocková Katarína, Janas Karol, Kucharčík Rudolf, Lipková Ľudmila, Augustín Michael, Ondriaš Juraj, Struhár Pavol, Škvrnda František, Zubro Tetyana. 1. vyd. - Odesa : Odeska polіtekhnіka, 2023, pp. 191-193. ISBN 978-80-225-5069-7

The foreign policy dimension of the 2023 parliamentary elections = Zahraničnopolitický rozmer v parlamentných voľbách 2023. In KLÁTIKOVÁ, Elena (prekl.). Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? 1st. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i. : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2023, s. 6. ISBN 978-80-970353-1-0

KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Analysis of the Idiolect of U.S. Presidents. The Language of
George W. Bush and comparison with his successor, Barack Obama. In The Annual of Language
& Politics and Politics of Identity. Praha: Charles University, 2013. Vol. VII. s. 61-76. ISBN
978-80-87404-48-5.

KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Comparison of G.W.Bush´s and B. Obama´s Foreign Policy
Concepts. In Tökölyová, T., Raczynski, R. (ed).: In Challenges of today: Politics and Society.
Gdańsk: Research Institute for European Policy, 2015. s. 30-56. ISBN 978-83-944614-1-6.

HIMPÁNOVÁ, M., KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Ján Kubiš – Osobnosť diplomacie Slovenskej
republiky. In Civitas. ISSN 1335-2652, 2016, roč. 22, č. 50, s. 9-13.

KASANOVÁ, P.: Vstup Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu. In Dobiaš, D., Eštok, G.,
Bzdilová, R. (ed).: In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou – Kam kráčaš demokracia. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. s. 511-522. ISBN 978-80-8152-450-9.

GRIGELOVÁ, P.: Parlamentná diplomacia ako významný faktor zahraničnej politiky Slovenskej
republiky v prvom roku samostatnosti. In Studia Politica Slovaca: časopis pre politické vedy,
najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. XIII, č. 1, s. 18-40. ISSN 1337-8163.

GRIGELOVÁ, P.: Vzťah Slovenska k Rakúsku v 90. rokoch. In Eštok, G., Onurfák, A., Šutajová, J.
(ed).: In 1989-2019: Dekády zmien – Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2021. s. 185-200. ISBN 978-80-8152-991-7.