UPSAV

Mgr. Tomáš ĎURIŠ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:tomas.duris@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Slovenský euroskepticizmus vo svetle vojny na Ukrajine. In „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ T. G. M.. Kam kráčaš demokracia. prvé. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo Šafárik Press, 2023, s. 343-358. ISBN 978-80-574-0254-1