UPSAV

Mgr. Tomáš VOJTOVIČ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:vojtovictomas93@gmail.com
Životopis:

Narodený: 1993

2012 - 2015: bakalárske štúdium, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie, PdF UK v Bratislave
2015 -  Bc.
2015-2017: magisterské štúdium, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie, PdF UK v Bratislave
2017 - Mgr.
2020 – interný doktorand Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

XI: ročník Košických politologických dialógov 2022 = 11th Košice Politological Dialogues 2022. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2022, roč. 15, č. 2, s. 61-62. ISSN 1337-8163.