UPSAV

Mgr. Veronika ORAVCOVÁ, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:veronika.oravcova@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Cezhraničná spolupráca slovenských regiónov. In Ročenka regionálneho rozvoja 2023. 1. vyd. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2023, s. 65-72. ISBN 978-80-227-5375-3